شو!

فرزندم ! تو می توانی « هر گونه بودن » را که بخواهی باشی، انتخاب کنی. اما آزادی انتخاب تو در چهارچوب حدود انسان بودن محصور است. با هر انتخاب باید انسان بودن نیز همراه باشد وگر نه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی معنی است، که این کلمات ویژه خداست و انسان و دیگر هیچ کس......

تو هر چه می خواهی باش ، اما آدم باش . اگر پیاده هم شده است سفر کن. در ماندن می پوسی. هجرت کلمه بزرگی در تاریخ « شدن » انسان ها و تمدن هاست...

دکتر شریعتی

/ 1 نظر / 14 بازدید
آفتاب

انسان شدن، انسان بودن و انسان ماندن آن قدرها هم كار ساده اي نيست. همه از آن دم مي زنيم اما كمتر كسي از ما انسان مي شود و انسان مي ماند. اميدوارم ما نيز در زمره آن گروه اقليت باشيم.