هميشه وهم

هنوز هستی و چیستی انسان بسان سوالی بی پاسخ برایش می ماند که هر چه بیشتر می جوید -و نمی جوید- دلشوره اش نه بیش، که کم و عقل و دلش رام می شود و گویی به آرامشی که شاید عمری سخت در راه رسیدن بدان بوده است، می رسد چنان که گویی بدان پاسخ همیشه دور از دست و سر رسیده است و گویی بر آن شده است که هنوز رسیدن بدان آرامش دلخواسته جز همان جست و جوی همیشه نیست که جهان جز همین واسازی هر روز و هر لحظه اوهام سیاه، سفید یا رنگارنگ از آدم و عالم در اندیشه نیست و آنچه هست تنها حلقه های وصل است و رابطه ها. رابطه هایی که اوهام- زندگی- را سیاه، سفید یا رنگارنگ می سازند. آنچه خود می سازیم. 

3358pbb.jpg

اینجاست، آیید، پنجره بگشایید، ای من و دگر من ها:

صد پرتو من در آب!

مهتاب، تابنده نگر، بر لرزش برگ، اندیشه من،

جاده مرگ.

آنجا نیلوفرهاست، به بهشت، به خدا درهاست.

اینجا ایوان، خاموشی هوش، پرواز روان.

در باغ زمان تنها نشدیم. ای سنگ و نگاه، ای وهم و درخت،

آیا نشدیم ؟

من «صخره-من» ام، تو «شاخه-تو» یی

این بام گلی، آری، این بام گلی، خاک

است و من و پندار.

و چه بود این لکه رنگ، این دود سبک؟ 5a13zb.jpg

پروانه گذشت ؟ افسانه دمید ؟

نی، این لکه رنگ، این دود سبک،

پروانه نبود،

من بودم و

تو ،

افسانه نبود،

ما بود و

شما

شعر: سهراب سپهری-شرق اندوه

 

/ 6 نظر / 33 بازدید
خرمگس دعا خوان!

تنها ايمان و فقط ايمان می تواند نجات بخش باشد، گرچه ايمان هم وهمی بيش نيست که تو را به آرامش ساخته شده در ذهن خودت رهنمون می سازد حقيقت مرده است و تنها وهم حقيقت است

تربچه

آنچه به زندگی همه ما معنا می دهد، خواستن است و گشتن. که بدون آنها زندگی هیچ گاه زیبا جلوه نخواهد کرد. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتتند یافت می نشود گشته ایم ما/ گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست.

بانو

به رسم هميشه سلام.اميدوارم هماره در اوج باشيد و آسمانی.ياعلی.

احسان

قشنگ بود و برداشتمون در بخش دوم حرفت خيلي شبيهه هرچند که تقليل تجربه ی- معرفتی ؛ اجتماعی ؛ روانی و... - زندگی به وهم به نظرم جالب نمی ياد و قضیه در یک برساخت construct پيچيده شكل مي گيره و مطمئنا خودت بهتر از من متوجهي محض تاكيد در متنت گفتم.

احسان

جان لنون - از گروه بيتلز و در اوج شهرت و قبول عام:- فاجعه اين جاست كه در آهنگ صداي بسياري از اين افراد مي توانيدحس كنيد كه صاحبان اين صدا ها مي پندارند به حقيقت دست يافته اند كه اصلا چنين نيست علاقمندان تصور ميكنند كه ما به اوج تعالي رسيده ايم ؛ در حالي كه ما فقط در حال كار كردن هستيم.

الناز

سلام عکس های وبتون زيباست ماهرانه و با يک سليقه خاص انتخاب شدن. خسته نباشيد. به من سر بزنين و با نظرتون يه فکر نو بهم بدين .ممنون بدروووووووووووووود